ماده16- اعضاء شورايعالي عبارتند از:

وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت .

وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او .

وزير بهداري يا معاون او .

وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او .

وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او .

وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او .

رئيس كل بانك مركزي يا معاون او .

رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او .

دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او .

مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او .

دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اطاق هاي اصناف كشور.

سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي .

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *