قربانی ، عضو کارگروه کنترل دخانیات کشور گفت: بهتر است که مالیات را در خردفروشی لحاظ کنیم چراکه نمی توان فرد سیگاری را از کشیدن سیگار منع کرد اما می توان با دریافت مالیات از مصرف کننده، مصرف آن را کاهش داد.

? وی افزود: بهترین راهکار کاهش مصرف دخانیات، مالیات است. ما تجربه ای در سال ۸۶ داشتیم که مالیات را به ۴۰ درصد رساندیم و شاهد کمترین قاچاق مواد دخانی هم در همان سال شدیم.

? رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهترین راه که امروز مجلس هم به انجام آن مصمم می باشد، دریافت مالیات است. برای موفق عمل کردن در حوزه مالیات فقط نباید از کارخانه ها مالیات گرفته شود. بهتر است که مالیات را در خردفروشی لحاظ کنیم چراکه نمی توان فرد سیگاری را از کشیدن سیگار منع کرد اما می توان با دریافت مالیات از مصرف کننده مصرف آن را کاهش داد.

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *