ماده 3- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

الف – حوادث و بيماريها.

ب – بارداري .

ج – غرامت دستمزد .

د – از كارافتادگي .

ه – بازنشستگي .

و – مرگ .

تبصره 1- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

تبصره 2- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی شناسنامه ها است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هر گونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود افراد تحت تکلف بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *