ماده 3- تامين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

الف – حوادث و بيماريها.

ب – بارداري .

ج – غرامت دستمزد .

د – از كارافتادگي .

ه – بازنشستگي .

و – مرگ .

تبصره 1- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

تبصره 2- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی شناسنامه ها است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا میشود و هر گونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود افراد تحت تکلف بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *