رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی موضوع حکم قسمت اخیر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد

جریمه غیرقابل بخشودگی این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل معادل 30 درصد مالیات و در خصوص درآمد کتمان شده در اظهارنامه سایر مودیان معادل ده درصد مالیات متعلق به درآمدها می باشد .

بر اساس ماده 192 در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون ا ز بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم  اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرراقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد .

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *