ماده 243 – در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

کمک مفهومی: چنانچه اداره دارایی نسبت به پرداخت مبلغ اضافه دریافتی سهل انگاری کند مودی می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ اعلام نظر نسبت به دریافت این مبلغ از دارایی اعتراض کندو هیات حل اختلاف مالیاتی این مبلغ را از حوزه دارایی مذکور تحویل بگیرد و به مودی پرداخت کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *