شهردار اصفهان تصريح كرد: در قانون دائمی شدن ماليات بر ارزش افزوده، قرار است واژه عوارض حذف و ماليات جايگزين آن شود. شهردار اصفهان جايگزين شدن اين واژه را دارای آثار بسيار بدی دانست و افزود:

? واژه عوارض در اختيار سازمان شهرداری هاست اما زمانی كه واژه ماليات به كار برده می شود در اختيار دولت قرار می گيرد و متولی آن وزارت اقتصاد و دارايی و سازمان مالياتی مي شود.

? اين موضوع وضعيت شهرداری ها را در تنگنا قرار داده و سازمان شهرداری ها ديگر نقشی در وضع ماليات و توزيع آن نداشته و در انحصار دولت قرار می گيرد.

بازدیدها: 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *