ماده 214– کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده فروش اموال موردتوقیف اعم از منقول وغیر منقول به عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول درصورتی که پس از انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امورمالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

کمک مفهومی: برخی افراد با این تصور که با عدم حضور هماهنگ توقیف اموال از این امر جلوگیری می کنند شرایط خود را در دارایی مشکلتر می کنند این قانون نشان دهنده این است که وقتی حکم توقیف اموال نصیب شخصی که به موقع امور جاری خود را در دارایی انجام نداده میشود ملک 100 میلیونی ممکن است 40 میلیون ارزیابی و جهت تسویه دارایی به حکم مسئول مربوطه به فروش می رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *