ماده 101– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1– در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون می شود.

کمک مفهومی: اظهارنامه اشخاص حقیقی یا مشاغل که پایان خرداد سال بعد هر سال میشود دارای معافیتها یی میباشد جهت تشخیص معافیتها موارد زیر رعایت شود

1 . چنانچه مودی و چند نفر دیگر از یک مکان استفاده میکنند و شریک هستند به هر کدام معافیت ماده 84 تعلق میگیرد و مازاد آن در نرخ ماده 131 محاسبه میشود یعنی شخصی که درامد فروشگاهش 600 میلیون ریال است سهم آن میشود 300 میلیون ریال و طبق ماده 84 مبلغ 240 میلیون ریال معافیت دارد مابقی 60 میلیون در نرخ ماده 131 قرار می گیرد و محاسبه میشود

  1. چنانچه شرکا زن و شوهر باشند یک نفر تلقی میشود و یک نفر از معافیت استفاده میکند
  2. چنانچه شخص فوت کند وارث وی یک شریک محسوب میشود و معافیت به ایشان نیز تلقی میگردد
  3. چنانچه یک شخص چند واحد شغلی داشته باشد مثلا چند سوپر مارکت یا یک سوپر مارکت یک قنادی یک کافی درامدهای شخص را جمع میکنند سپس فقط 240 میلیون ماده 84 را یکبار کسر می کنند سپس در نرخ ماده 131 قرار می دهند بنابراین شخص فقط یک معافیت استفاده میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *