ماده 72 – در مواردی که پس ازپرداخت مالیات ازطرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله ی انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

کمک مفهوم: استرداد وجه از طرف دارایی به مودی امری خلاف واقع می باشد و معمولا اصل مبلغ پرداختی پس از کسر برخی از هزینه ها کسر و سپس مسترد میشود به هر حال طبق متن قانون در صورتی دفتر اسناد رسمی تایید کند معامله انجام نشده ظرف مدت 15 روز دارایی موظف به استرداد مبلغ پرداختی بابت نقل و انتقال ملک است.

ماده73 حذف شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *