ماده 68 – املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
کمک مفهومی: در سال 1320با اصلاح ماده 34 قانون ثبت معاملات رهنی را نیز بر خلاف ذیل ماده 781 قانون مدنی ملحق به معاملات شرطی نموده و در نتیجه راه عدول از مورد رهن را برای مرتهن چه قبل از درخواست صدور اجرائیه وجه بعد از آن سد نموده و با ذکر نظراتی که در این خصوص از طرف شورای عالی ثبت اعلام گردیده ضمن انتقاد عرش و در سیاق معاملات رهنی نهاده است و معادلات با حق استرداد مشمول ماده 219 قانون مدنی ( یعنی اصاله اللزوم در عقود) است و اگر به مفهوم مخالف ماده (از نظر بعضیذها قسمت آخیر ماده 34 دارای مفهوم مخالفی به این عبارت است ((چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار میتواند از مورد وثیقه عدول نموده و با صدور اجرائیه اسناد ذمه ای طلب خود را وصول نماید )ترتیب اثر داده شود لازمه اش این است که در بیع شرط هم بستانکار بتواند از مورد وثیقه عدول کند.
کمک مفهومی: به زبان ساده تر چنانچه معامله فروش یک ملک از نظر دو طرف قطعی شده باشد ولی طرف خریدار توان پرداخت مابقی مبلغ را نداشته باشد مبلغ پرداخت شده از سمت خریدار می تواند به عنوان رهن در نظر گرفته شود و در صورتی که خریدار طی مدت 3 ماه از حق خود استفاده نکند فروشنده می تواند ملک را بفروش برساند این معامله معاف از مالیات است چون قطعی نگردیده است
کمک مفهومی: بیع شرط یعنی بیعی که در آن شرط شود که اگر فروشنده تا مدت معینی ثمن دریافتی را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را داشته باشد را بیع شرط گویند: ثمن ملک مورد معامله
کمک مفهومی: رهن عقدی است که به موجب آن شخصی (مدیون) مالی را برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگر (داین) می دهد

بازدیدها: 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *