صورت‌های مالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، شامل ترازنامه، صورت‌های درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 بعد از حسابرسی هیأت عالی نظارت در شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به منظور ارائه در مجمع عمومی سالانه به تصویب رسید.
?براساس گزارش هیأت عالی نظارت: «این هیأت اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.»
?همچنین براساس نظر هیأت: «صورت‌های مالی… وضعیت مالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.»
?علاوه بر آن بر اساس نظر هیأت عالی نظارت در گزارش هیأت مدیره درباره‌ی وفعالیت و وضع عمومی جامعه «موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.»
?گفتنی است که این نخستین بار است که صورت‌های مالی سالانه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران بدون بند شرط به تأیید هیأت نظارت رسیده است. همچنین برای نخستین بار صورت‌های مالی نهایی جامعه در این تاریخ تهیه، ارائه و تصویب شده است.

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *