ماده 50– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

کمک مفهومی:توضیح با مثال

جهت صدور کارت بازرگانی لزومی به دریافت برگه حق تمبر از اداره صنایع و معادن و تجارت نیست هنگام دریافت مفاصا حساب ماده 186 از دارایی خود سازمان برگه 100.000 ریالی حق تمبر جهت صدور مفاصا حساب مربوطه را صادر میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *