تعيين تكليف معافيت مالياتي كارگاه هاي كمتر از ده نفر

علي خدايي عضو كميته روابط كار شوراي عالي كار با اشاره به دستور كار كميته روابط كار درباره امنيت شغلي كارگران گفت: دستور كار بعدي ما بررسي معافيت هاي مالياتي است كه در سال هاي اخير ذيل ماده 191 قانون كار در نظر گرفته شده و در سال هاي گذشته براي كارگاه هاي زير 10 و 5 نفره اعمال شده است.

خدايي تاكيد كرد: اين معافيت ها منجر به سوء استفاده هاي زيادي از كارگران شده و پيشنهاد بعدي ما به شوراي عالي كار اين خواهد بود كه تعيين تكليف كارگاه هاي زير 10 نفر براي بررسي بي نظمي و جلوگيري از سوء استفاده از كارگران بر مبناي اين معافيت هاي قانوني در دستور كار قرارا گيرد.

بازدیدها: 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *