ماده 48– سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه وسهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

کمک مفهومی: طبق ماده 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شرکتهای تجاری بر 7 قسم است

1.شرکت سهامی        2.شرکت با مسئولیت محدود    3.شرکت تضامنی       4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی         6.شرکت نسبی          7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

که در اینجا به غیر از گزینه 7 مابقی موارد مشمول ماده 48 خواهد بود

کمک مفهومی: معمولا شرکتها در ابتدای تاسیس با مبلغ 1.000.000 ریال تاسیس میشوند و در طی عمر شرکت تصمیم به افزایش سرمایه میگیرند هر شرکت تا بینهایت دفعه میتواند افزایش سرمایه بدهد و به میزان افزایش داده شده در همان دفعه میبایست حق تمبر را پس از واریز به حساب بانکی انجام دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *