ماده 45– از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود: برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

کمک مفهومی: تمامی اسناد تعهدی به غیر از چک زمانی که برای استفاده آن به مراجع قانونی تحویل داده میشود میبایست حق تمبر آن طبق مبلغ برگه پرداخت شود

مثال: سفته تا سقف مبلغ 500/000/000 ريال

2/500/000=0/005*500/000/000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *