آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي موديان حقيقي شهر تهران دوم تيرماه است.

مدير كل امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: با توجه به تعطيلس روز پنج شنبه 31 خرداد ماه، آخرين مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي موديان حقيقي شهر تهران دوم تير ماه است.

به گزارش فانوس، محمد نوري با اشاره به اين كه مهلت ارائه اظهارنامه هاي ماليات عملكرد سال 96 مؤديان حقيقي تا پايان 31 خردادماه امسال است، اظهار داشت: با توجه به اين كه 31 خرداد مصادف با روز پنج شنبه خواهد بود و ادارات از جمله اداره ماليات در اين روز تعطيل است، بنابراين فرصت ويژه براساس قانون براي مؤديان مالياتي در نظر گرفته شده است.

مدير كل امور مالياتي شهر و استان تهران با اشاره به تبصره يك ماده 177 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح كرد: هرگاه آخرين روز مهلت يا مورد مقرر براي تسليم اظهارنامه مالياتي مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي عمومي شود، اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات جزء مهلت و مؤعد مقرر تسليم اظهارانامه خواهد بود. بنابراين روز دوم تيرماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه هاي مالياتي عملكرد سال 96 مؤديان شهر تهران به استثناي شهرستان هاي استان خواهد بود.

 

 

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *