ماده 21ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده(۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

کمک مفهومی: طبق ماده 2 نهادهای دولتی از پرداخت مالیات معافند چنانچه شخص قبل از فوت اموال را به این مراکز اجاره داده باشد از پرداخت مالیات بر ارث با تایید همین اماکن معاف است و چنانچه اسناد و مدارک لازم جهت تایید این اماکن وجود نداشته باشد مالیات ملک یا اموال مزبور طبق ماده 17 محاسبه خواهد شد.

ماده 22 و 23 حذف شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *