ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

3– شهرداری ها

۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

کمک مفهومی 1: در تبصره 1 منظور تمام سازمانهایی دولتی میباشد که به صورت دسته اول کار میکنند برای مثال نظام مهندسی یک مکان دولتی ولی با شرکتهای خصوصی قرارداد میبندد که آن شرکت ها باید در قبال درامد خود به دارایی مالیات پرداخت کنند.

همچنین نظام مهندسی چون دولتی است پس دلیلی برای پرداخت مالیات در رسیدگی به دفاتر ندارد ولی باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر ارسال کند

کمک مفهومی 2: در تبصره 2 اشاره می کند همانطور که دولت در تکمیل برخی بخشها به ضرورت و به دلیل فقدان حامی مالی و نظارتی برخی پروژه ها را با بخش خصوصی به صورت مشارکتی اجرا میکند لذا شرکت مربوطه مالیات سهم خود از پروژه را باید پرداخت کند و فقط بخش دولتی از پرداخت مالیات معاف است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *